Hvad er virksomhedsoverdragelse?

 

Virksomhedsoverdragelse er, når en virksomhed eller en del heraf overdrages fra én juridisk enhed til en anden.

Man taler om virksomhedsoverdragelse, når en virksomhed eller en del heraf overdrages fra en juridisk person (selskab) til en anden ifølge aftale mellem parterne. Overdragelse af en virksomheds aktier eller anparter- er ikke en virksomhedsoverdragelse.


Virksomhedsoverdragelse sker oftest ved:

  • at to eller flere virksomheder smelter sammen
  • at aktiver og gældsforpligtigelser i ophørende selskab overdrages til et andet selskab
  • entreprise
  • at offentlig virksomhed privatiseres

Din arbejdsgiver skal i rimelig tid inden overdragelsen give dig besked om årsagen til overdragelsen og de juridiske -, økonomiske - og sociale følger samt påtænkte foranstaltninger for de ansatte.

 

Virksomhedsoverdragelse er reguleret ved Lov om virksomhedsoverdragelse

 


Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv