Utilregnelighedspension

 

Bliver du opsagt fra din tjenestemandsstilling af "anden utilregnelig årsag", kan du være berettiget til utilregnelighedspension. "Anden utilregnelig årsag" kan være uegnethed i stillingen eller samarbejdsvanskeligheder.
 

Har du været ansat som tjenestemand i mindst 10 år, har du ret til  utilregnelighedspension. Utilregnelighedspensionen er en livsvarig pensionsudbetaling. Kan du ikke leve op til ansættelseskravet på 10 år, har du ret til opsat pension, hvis du har mindst tre pensionsalderår.Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv