Usaglig bortvisning eller bortvisning

 

Din arbejdsgiver må ikke opsige dig uden at have en god grund. Få forklaringen på skrift, så dit fagforbunds jurister kan vurdere, om opsigelsen er saglig eller usaglig. Har du været ansat i over et år, kan vi føre en sag om usaglig opsigelse.

 


 

I nogle tilfælde er man særligt beskyttet mod en opsigelse, fx under graviditet og barselsorlov, eller hvis opsigelsen skyldes forskelsbehandling pga. race, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder og handicap m.fl. I de tilfælde er der ingen krav om anciennitet for at rejse en sag.

 

Bortvisning

En bortvisning er en øjeblikkelig fyring med alvorlige konsekvenser, hvor du risikerer at miste løn og opsigelsesvarsel, at skulle betale erstatning og få karantæne i a-kassen.

 

Bliver du bortvist, skal du gøre tre ting:

  1. Bed straks om at få bortvisningen på skrift for at undgå misforståelser.
  2. Skriv "Jeg protesterer over bortvisningen" til din arbejdsgiver - tag selv en kopi.
  3. Kontakt dit fagforbund og få en jurist til at kontrollere om din arbejdsgiver har ret til at bortvise dig. Er bortvisningen uberettiget, kan du rejse krav om opsigelsesvarsel og godtgørelse for usaglig bortvisning.

Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv