Børn og unges arbejde

Hvert år får ca. 500 børn og unge under 18 år en arbejdsskade, og tre af dem dør af det.

Børn og unge over 13 år har lov til at have fritidsjob ved siden af skolen, men der gælder særlige regler for fritidsjobs og for unge under 18 år.


Børn på 15 år eller derover kan frit tage et arbejde, men der er en række krav som arbejdspladsen og arbejdsgiveren skal leve op til. Man kan ikke forudsætte, at børn og unge selv kan regne ud, hvad der er farligt. Det kræver erfaring og modenhed. Det er derfor vigtigt, at de fastsatte regler overholdes, og at arbejdspladsen er indrettet til også at rumme børn.

 

Vejledning til arbejdsgivere

Børn og unge har ofte ingen erfaring fra tidligere job. Derfor kan der opstå risikable situationer på grund af de unges manglende erfaring, modenhed og fysik. Det stiller krav til arbejdsgiveren, der skal sørge for grundig instruktion til arbejdet, grundig oplysning om sikkerhedsforanstaltninger samt sikre, at den unge kan være under opsyn af en voksen.


Regler for unges arbejde

Der er tre forhold, som har afgørende betydning for unge i arbejdslivet.

  • Alder  
  • Opgavernes art og måden de bliver udført på 
  • Arbejdstidens omfang og placering

Alder

Unges alder har betydning for, hvor meget han eller hun må arbejde. Reglerne er afhængige af, om den unge er 13-15 år, mellem 15 og 17 år og om de er omfattet af undervisningspligten. Undervisningspligten gælder til den unge er gået ud af 9. klasse eller har modtaget undervisning i 9 år.
 
Som hovedregel skal unge være fyldt 15 år og have opfyldt undervisningspligten for at have et erhvervsmæssigt arbejde.

Ved visse former for lettere arbejde må børn ned til 13 år deltage.


Opgavernes art og måden de udføres på

- Kemikalier og opløsningsmidler
Unge under 18 år må ikke arbejde med sundhedsskadelige produkter. De må heller ikke arbejde i rum, hvor andre bruger disse produkter.

- Løft, skub og træk
Unge under 18 år må ikke løfte mere end 12 kg. Det svarer til en kasse tomme flasker. Hvis løfteforholdene er i orden, og den unge ikke løfter under hoftehøjde eller over skulderhøjde, må der løftes 25 kg. Det svarer til en kasse med fulde flasker.

- Farlige maskiner
Unge må ikke arbejde med farlige maskiner, som fx maskiner med hurtigtgående skærende værktøj samt blande-, hakke-, male- og knusemaskiner. 

Grundig oplæring

Det er arbejdsgiveren, der har ansvar for, at den ansatte får grundig instruktion og oplæring om eventuelle farer ved arbejdet.

For unge på 15-17 år skal arbejdet udføres under et effektivt tilsyn af voksne.
 

Arbejde alene

Unge under 18 år må ikke arbejde alene, fx på tankstationer
- mellem 18.00 og 06.00 på hverdage
- mellem 14.00 og 06.00 på lørdage, søndage og helligdage
 

Arbejde for private

Reglerne gælder ikke bare for unge, der udfører et arbejde for en arbejdsgiver, men også for arbejde i andres private husholdninger eller arbejde, der bliver udført i familievirksomheder, hvor den unge hører til husstanden. Til gengæld gælder reglerne ikke ved lejlighedsvist og kortvarigt arbejde, hvis det er ufarligt for den unge. 
 

Arbejdstidens omfang og placering

Den skal tages særlige hensyn til unge medarbejder for at sikre, at de ikke belastes unødigt, har tid til at hvile ud og at passe skolen. Der er derfor andre arbejdstidsregler for unge i forhold til de øvrige ansatte i butikken. Som arbejdsgiver/arbejdsleder skal disse retningslinjer medtages i arbejdsplanlægningen.
Se skema for unges arbejdstider (Bar Handel)
 

Arbejdspladsvurdering

Hvis der er unge under 18 år ansat i virksomheden, skal de risici, de kan komme ud for beskrives særskilt i virksomhedens arbejdspladsvurdering.  
 

Information til forældre og kommunen

Hvis den ansatte er under 15 eller er undervisningspligtig, skal arbejdsgiveren give besked til forældrene om, hvad den unge arbejder med. Tilsvarende skal arbejdsgiveren underrette kommunen:

  • Hvis arbejdsgiveren ansætter unge under 18 år og  
  • Arbejdet varer i mindst 3 sammenhængende måneder og udgør mindst 37 timer om ugen.

Er der en egentlig uddannelsesaftale, skal kommunen ikke underrettes.

 

Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv