Skal jeg underskrive opsigelsen
 

Når du er blevet opsagt, er der en række forhold, du skal være opmærksom på. Det er vigtigt, at du får de rettigheder, som tjenestemandsloven/ funktionærloven og din ansættelseskontrakt giver dig.

 

Sørg for at få din opsigelse på skrift for at undgå misforståelser. Husk at kvittere alene for modtagelsen af opsigelsen. Du kan evt. underskrive "under protest" el. "med forbehold". Henvend dig hurtigst muligt til Brandfolkenes Organisation/ 3F, hvis du ønsker juridisk hjælp.

 

Du har krav på at få det rette opsigelsesvarsel
Opsigelsen skal som hovedregel være skriftlig, og hvis den skal have virkning fra den pågældende måned, skal du have modtaget den senest ved udgangen af den sidste dag i måneden. Opsigelsen anses for at være modtaget samme måned, når den er afleveret på din bopæl den sidste dag i måneden inden midnat

 

Begrundelse
Du har krav på en skriftlig begrundelse for opsigelsen af dig. Begrundelsen kan få betydning i flere sammenhænge:

 • Hvis opsigelsen er usagligt begrundet i dine eller virksomhedens forhold, kan du gøre indsigelse mod opsigelsen og evt. få en godtgørelse for usaglig opsigelse, jf. nedenfor. Det kræver dog, at du har været funktionæransat i mindst et år på opsigelsestidspunktet og i øvrigt er over 18 år. Det kan du læse mere om i funktionærloven.
 •  
 • Hvis opsigelsen er begrundet i dine forhold, kan du risikere at få karantæne i forhold til din dagpengeret, hvis A-kassen vurderer, at du er selv-forskyldt ledig.

Begrundelse
Du har krav på en skriftlig begrundelse for opsigelsen af dig. Begrundelsen kan få betydning i flere sammenhænge:

 • Hvis opsigelsen er usagligt begrundet i dine eller virksomhedens forhold, kan du gøre indsigelse mod opsigelsen og evt. få en godtgørelse for usaglig opsigelse, jf. nedenfor. Det kræver dog, at du har været funktionæransat i mindst et år på opsigelsestidspunktet og i øvrigt er over 18 år. Det kan du læse mere om i funktionærloven.
 • Hvis opsigelsen er begrundet i dine forhold, kan du risikere at få karantæne i forhold til din dagpengeret, hvis A-kassen vurderer, at du er selv-forskyldt ledig.

Saglig opsigelse
En opsigelse kan enten være sagligt begrundet i din arbejdsgivers eller i dine forhold. Eksempler på saglige begrundelser er:

 • Nedskæringer
 • Besparelser
 • Rationaliseringer
 • Organisationsændringer
 • Omstruktureringer
 • Samarbejdsvanskeligheder, som du selv er hovedårsag til (se dog nedenfor om usaglig opsigelse)
 • Længevarende sygdom

Når opsigelsen er begrundet i virksomhedens forhold, er det dig, som skal bevise, at det forholder sig anderledes, hvis du mener opsigelsen er usaglig. Derfor er det vigtigt, at du tidligt i forløbet samler dokumentation, eksempelvis i form af organisationsplan, stillingsopslag og lignende til brug for vurderingen.

 


Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv