Pensionsforhold
 

Til tjenestemandsansættelse er der knyttet en ret til pension.

En tjenestemand er straks fra sinansættelse berettiget til pension, hvis han eller hun afskediges pga. invaliditet eller tilskadekomst i tjenesten.

Efter 10 års ansættelseopnås ret til pension, også hvis vedkommende afskediges pga. sygdom, der ikke er invaliderende, pga. alder eller "af anden ham utilregnelig årsag" (dvs. af en årsag, som tjenestemanden ikke kan gøre for), fx samarbejdsvanskeligheder.

Pensionens størrelse er afhængig af tjenestemandens sidste lønniveau og af ansættelsestiden ved pensioneringen. Den maksimale pension svarer til 57% af den pensionsgivende del af lønnen. Der er også regler om ægtefællepension og pensionstillæg eller pension til børn under 21 år.

Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv