Pligt til at tåle forandringer i stillingens indhold

 

Pligt til at tåle forandringer i stillingens indhold
En tjenestemand må finde sig i, at der sker forandringer i hans tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed under forudsætning af, at forandringerne hverken ændrer tjenestens beskaffenhed eller går ud over, hvad en tjenestemand ifølge retspraksis har pligt til at tåle.
 

Hvis en tjenestemands stilling inddrages, uden at der tilbydes ham en anden passende stilling, har han ret til afsked med rådighedsløn, dvs. tre års løn, og derefter pension. Hvis stillingen ændres mere, end tjenestemanden har pligt til at tåle, kan han kræve sig afskediget med pension.


Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv