Privatisering og tjenestemand

 

Der er særlig beskyttelse af tjenestemænd i forbindelse med en privatisering.
 

Er du tjenestemand skal der finde specielle drøftelser sted, idet det nøje skal vurderes, om du kan udlånes til selskabet, eller du skal tilbydes ansættelse i det nye selskab. Hvis drøftelserne ender med, at du bliver tilbudt ansættelse i det nye selskab, skal dine tjenestemandspensions forhold nøje vurderes forud for din accept. Til brug fra dette skal du fra pensionsmyndigheden bede om at få en beregning af dine pensionsforhold, dels ved fortsat tjenestemandsansættelse (d.v.s. ved udlån) dels ved en evt. overgang til ansættelse i det nye selskab. Kontakt derefter din fagforening for drøftelse af dine krav for afgivelse af dine tjenestemandsrettigheder.

Som tjenestemand har du ret til at afvise at tage job i det nye selskab, hvis du ikke kan blive lånt ud. Hvis du ikke kan sikres dine rettigheder eller en passende erstatning for disse, har din nuværende arbejdsgiver en pligt til at finde en anden passende stilling til dig. Kan man ikke finde en sådan stilling, har du ret til rådighedsløn i 3 år fordi din hidtidige stilling nedlægges - det betyder, at du på forlangende skal kunne indtræde i en passende stilling i denne periode i henhold til reglerne om tjenestemandsansættelse.


Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv