Antal og udvikling af tjenestemandsansatte
 

Af i alt 708.000 ansatte i det offentlige i 2004 var 115.000 (ca. 16%) ansat som tjenestemænd, heraf 56.000 i staten og folkekirken og 59.000 i amter og kommuner; til sammenligning var der i 1949 ud af i alt 187.700 offentligt ansatte 94.700 (ca. 50%) tjenestemænd.

Af større medarbejdergrupper med et stort antal tjenestemænd kan nævnes ledende administrative medarbejdere som departements-,afdelings- og kontorchefer i staten og amts- og kommunaldirektører, forvaltnings- og kontorchefer i amter og kommuner.

Også blandt overlæger, officerer, politifolk, brand- og trafikpersonale er der mange tjenestemænd, ligesom alle dommere og præster i folkekirken er tjenestemænd.

Antallet af tjenestemænd har været faldende siden begyndelsen af 1990'erne, idet flere ledende administrative medarbejdere i det offentlige ansættes på andre vilkår, ligesomansættelse af postbude, overlæger og folkeskolelærere på tjenestemandsvilkår stort set er ophørt. Staten begrænsede i 2000 adgangen til at foretage tjenestemandsansættelse, således at tjenestemandsansættelse som udgangspunkt er begrænset til ansættelse i retsvæsenet, politiet, visse stillinger i forsvaret og egentlige chefstillinger.


Det var tidligere opfattelsen, at det offentlige, pga. tjenestemænds specielle pensionsforhold, og fordi de er afskåret fra at bruge strejke som våben i en arbejdskamp, gennem ansættelse af tjenestemænd kunne sikre sig en højere grad af loyalitet, en forsvarlig drift af offentlige virksomheder samt de ansattes uafhængighed (specielt dommeres), forkyndelsesfrihed (præsters) og metodefrihed (læreres).

Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv