Hvis du bliver indkaldt til en tjenestelig samtale


Bliver du indkaldt til en tjenstlig samtale, er din leder formentlig utilfreds med din arbejdsindsats og mener, at der er begået en tjenesteforseelse. Du bør møde forberedt og tage en tillidsrepræsentant eller en anden med som bisidder. Der kan være mere end én leder, der deltager i den tjenstlige samtale.

Hvis du skal til en tjenstlig samtale, bør du have en bisidder med. Hvis du er offentligt ansat, gælder forvaltningsloven. Den sikrer dig ret til at tage en bisidder med til tjenstlige samtaler.

 

Du skal forberede dig på, at din leder formentlig vil kritisere dig for noget. Måske vil lederen give dig en tjenstlig påtale. Den skal du opfatte som en løftet pegefinger. Hvis du retter op på det, din leder er utilfreds med, bør påtalen ikke blive lagt dig til last senere.

 

Som regel laves der et notat om den tjenstlige samtale. Notatet lægges i din personalesag. Du har pligt til at kvittere for modtagelsen, hvis du bliver bedt om det. Hvis du ikke er enig i, hvad der står, bør du skrive det på notatet sammen med din underskrift. Du kan også skrive sin egen forklaring og få den lagt til sagen. Du skal protestere hurtigt efter den tjenstlige samtale, ellers kan det opfattes som accept af notatets oplysninger.


Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv