Tilskadekomst i tjenesten

 

Hvis en person må fratræde efter det fyldte 30. år på grund af følger efter tilskadekomst i tjenesten, som begrunder krav på erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til lov om arbejdsskadesikring, kan der ydes understøttelse uden hensyn til beskæftigelsens varighed.

 

Her kræves det, at tilskadekomsten udløser erstatning for tab af erhvervsevne efter lov om forsikring mod arbejdsskader. Kravet er minimum
15% erhvervsevnetab.

 
Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv