Brandfolkene Thule Air Base

 

Greenland Contractors står for den daglige drift af Thule Air Base i Grønland. Driften omfatter alt fra boliger, veje og transport, til værksteder, hospital og fritidsaktiviteter. Kort sagt alt hvad der skal til for at få basens og dens ansattes dagligdag til at hænge sammen.

 

Thule Air Base ligger i det nordvestlige hjørne af Grønland og er en amerikansk militærbase. Placeringen af basen i dette ellers barske og øde område skyldes da også forsvarsstrategiske overvejelser.

Ca. 20 km uden for Thule Air Base finder man BMEWS-radaren. Denne udgør en væsentlig brik i USA's strategiske varslingssystem med dens missilsporingssystem. Samtidig holder den øje med fremmedlegemer i atmosfæren og kan varsle nedfald af forskellige løsdele fra satellitter i kredsløb om jorden.

Endnu en militær installation, Detachment-3 (DET-3), finder man i den østlige ende af basen. Herfra varetages kontrol og kommando af samt datakommunikation til og fra overvågningssatellitter.

Det oprindelige fangerfolk
Meget tæt ved Thule Air Base ligger bopladsen Dundas ved foden af det karakteristiske Dundas Fjeld. Hjemstedet husede indtil 1953 et lille fangersamfund. I forbindelse med en udbygning af basen blev området indlemmet i forsvarsområdet, og befolkningen blev flyttet og genhuset i den nærliggende by Qaanaaq, ca. 1 times flyvning nord for Thule Air Base.

Området er af stor historisk værdi, og man kan stadig se rester af tørvehytter. Tørvehytterne er fredede og må derfor hverken berøres eller betrædes. I 2002 blev Dundas givet tilbage til kommunen (Qaanaap Kommunia) og er således i dag uden for forsvarsområdet.

 

 
Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv