Sygdom opstået før ferien
 

Hvis sygdom opstår, før den planlagte ferie begynder (altså før arbejdstids begyndelse den første feriedag), har den ansatte ikke pligt til at begynde ferien. Den ansatte kan vælge at påberåbe sig sygdommen som en feriehindring, så erstatningsferie holdes på et senere tidspunkt eller at holde ferien som planlagt.

Hvis man ikke vil holde ferien, er det meget vigtigt at melde sig syg efter de almindelige regler, der gælder for ansættelsesforholdet.
 

Hvis man bliver rask, inden den planlagte ferie er udløbet, skal man raskmelde sig og meddele arbejdsgiveren, om man vil holde den resterende ferie eller genoptage arbejdet. Det er kun resten af den planlagte ferie, man kan vælge at holde, for man ikke ret til at holde den udskudte ferie i forlængelse af en raskmelding, medmindre arbejdsgiveren er indforstået med det.
 

Tidspunktet for erstatningsferie fastlægges efter de almindelige regler men varslerne forkortes, hvis det er nødvendigt for, at man kan holde hovedferien inden for ferieperioden – altså inden den 30. september.
 

Hvis arbejdspladsen holder ferielukket, skal man sikre sig bevis for, at man har forsøgt henholdsvis at syge- og raskmelde sig f.eks. ved at sende en e-mail til arbejdsgiveren. Hvis man i en sådan situation har forsøgt at raskmelde sig, men ikke kan genoptage arbejdet på grund af ferielukningen, har man krav på fuld erstatningsferie, hvis der er tale om hovedferie. Dette gælder dog kun, hvis sygdommen er af længere varighed.
Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv