Ferieloven ændret: Syge kan få mere ferie

Kilde FTF

Fra 1. maj i år gælder der nye og forbedrede regler, hvis man bliver syg under sin ferie. I visse tilfælde kan man nemlig kræve erstatningsferie. Lovændringen skyldes EU-Domstolens fortolkning af arbejdstidsdirektivet. De nye regler er ifølge FTF desværre ikke på højde med den danske ferielovs hidtidige niveau, men kun et EU-minimum. Derudover har en politisk afbalancering af arbejdsgivernes forventede udgifter medført en række krav, der skal overholdes, før ferien er i hus.

 

Retten til erstatningsferie

Ferieloven har hidtil bestemt, at man kunne udskyde sin ferie, hvis man var sygemeldt. Indtraf sygdommen derimod under ferien, var det lønmodtagerens egen risiko. Den regel er ændret. Bliver man fremover syg under sin ferie, betragtes sygedagene ikke som ferie. De ikke-afholdte feriedage kan afholdes senere i ferieåret eller det følgende ferieår.


Læs hele artiklen fra FTF her

Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv