Pension ved sygdom/svagelighed

 


Almindelig svagelighedspension

En tjenestemand er berettiget til svagelighedspension ved afsked på grund af sygdom. Tjenestemandens samlede ansættelsestid skal svare
til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse. Pensionen beregnes på grundlag af den optjente pensionsalder på afskedstidspunktet.

Din sag om afskedigelse på grund af ”helbredsmæssig utjenstdygtighed” forelægges , som på baggrund af sagens faktiske oplysninger – herunder indhentede lægeerklæringer – afgør, om du skal indstilles til afsked.

Derpå kommer sagen til høring hos dig og din organisation, hvorefter man afskediges med 3 måneders varsel. Du bevarer din normale månedsløn, mens
sagen om afskedigelse på grund af helbredsmæssig utjenstdygtighed er under behandling.

Den almindelige svagelighedspension svarer til de pensionsår, du selv har optjent indtil afskedigelsen.
 


Kvalificeret svagelighedspension

Kvalificeret svagelighedspension tillægges, hvis en tjenestemand, der afskediges på grund af svagelighed, har mistet 2⁄3 af sin erhvervsevne. af sagens lægelige oplysninger. Det er fortsat muligt at søge social førtidspension ved kommunen, men det er ikke længere en forudsætning for at opnå kvalificeret svagelighedspension.

Kvalificeret svagelighedspension gives kun ved pensionering før det 60. år, men uafhængigt af det almindelige krav om 10 års ansættelsestid.

Kvalificeret svagelighedspension beregnes på grundlag af den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået, hvis han var blevet i stillingen
på fuld tid til det fyldte 70. år eller den tidligere pligtige afgangsalder, men højst 37 pensionsår.

Reglerne er ændret pr. 1. januar 2003.
Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv