Støjgrænser og unødig støjbelastning

At-vejledning D.6.1 om støj
 

Ingen må udsættes for en støjbelastning på over 85 dB(A) eller spidsværdier af impulser over 137 dB(C).

En støjbelastning på 85 dB(A) svarer til et støjniveau på:

 

 

85 dB(A) i
 
8 timer
88 dB(A) i
 
4 timer
91 dB(A) i
 
2 timer
94 dB(A) i
 
1 time
97 dB(A) i
 
30 minutter
100dB(A) i
 
15 minutter

 

Overskrides støjgrænserne, skal der derfor straks tages initiativ til at bringe støjen under grænseværdierne. Samtidig skal årsagen til overskridelsen påvises, og der skal tages tekniske og organisatoriske forholdsregler mod en gentagelse af overskridelsen.


Læs mere i AT -vejledning D.6.1 - Støj - juli 2007
Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv