Tilrettevisningssamtale

 

En tilrettevisningssamtale er en samtale, hvor en leder ønsker at korrigere en ansats adfærd.

 

Tilrettevisninger er ikke afgørelser i forvaltningslovens forstand, men rummer et krav fra ledelsen om, at noget skal gøres anderledes. De er elementer i almindelig, daglig ledelsesudøvelse. De rummer intet udsagn om, at den ansatte begår tjenesteforseelser, eller at det får konsekvenser, hvis den ansatte ikke efterkommer tilrettevisningen. Der er tale om almindelig, daglig ledelsesudøvelse, hvor arbejdsgiveren bruger sin instruktionsbeføjelse til at betone, at han eller hun ønsker noget ændret.

Ledelsens anvisninger skal efterkommes. Sker det ikke, kan næste skridt blive en tjenstlig samtale.

 

Da en tilrettevisning ikke er en afgørelse, sikrer forvaltningsloven ikke de rettigheder, man har som part i en afgørelsessag. Det betyder, at den ansatte ikke i kraft af loven har krav på partshøring, begrundelse og/eller ret til bisidder. Hvis den ansatte skal sikres ret til at medbringe bisidder, skal SU eller MED-udvalget vedtage det som retningslinie.


Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv