Brandfolkene Rudersdal

 

Rudersdal Hørsholm Brandvæsen betjener ca. 78.000 borgere i Rudersdal og Hørsholm Kommuner med et areal på ca. 100 km2.


Lidt historie
I 1907 blev Hørsholm Kommunes Brandkorps oprettet med 14 lønnede brandmænd og et mødepligtigt mandskab på ca. 180 mand fordelt i vandforsyningsafdeling, redningsafdeling og ordenskorps.


I 1915 blev Søllerød Brandkorps etableret som et fast brandkorps med brandinspektør og i hver af kommunens otte brandkredse med en brandfoged, en brandfogedassistent og seks brandmænd – i alt 65 mand.


I 1918 afskaffede Birkerød Kommune brandvæsenet og ansatte de første deltidsbrandmænd, som ved brand blev alarmeret af brandvæsenets motorcykelordonans, der kørte fra dør til dør og vækkede brandmændene
Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv