Regler for røgdykning ved ildebrand

 

Et røgdykkerhold består altid af to personer,som skal arbejde tæt sammen. Det er vigtigt at huske, at i samme øjeblik een
røgdykker på et hold anser tilbagetrækning for nødvendigt, skal begge røgdykkere uden tøven trække sig tilbage. Den røgdykker, der først
siger fra, bestemmer farten.
 

Fungerer et røgdykkerhold som sikkerhed for et andet hold, skal udskiftningen enten foregå der, hvor de er indsat – eller begge hold kaldes
tilbage. Gennem samarbejdet skal det sikres, at arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.


Røgdykkerne skal konstant være opmærksom på deres omgivende miljø med hensyn til flammer, temperaturer, røggasser og øvrige
risikomomenter. Derved begrænses risikoen for at blive fanget i en overtænding, eller at de trænger længere frem under indsatsen, end det
er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

 

Det er vigtigt at huske, at det generelle beskyttelsesniveau i røgdykkerudrustningen kun er maksimalt 250oC i ikke over 5 minutter. Der er
meget stor risiko for skader på både personer og udstyr, hvis denne grænse overskrides.

 

Væsketab på kun 2% betyder at arbejdsevnen vil falde med minimum 25%

Brandmændene er udsat for flere hundrede graders varme, og under en ildebrand vil det være nødvendigt med mange pauser.  

Forsøg har vist, at ved væsketab på kun 2 % af kropsvægten vil arbejdsevnen falde med minimum 25 %.

 

Temperaturstigningen gennem beklædningen kan gå så hurtigt, at der kun er ca. 15 sekunder mellem smertegrænsen på huden og til 2. grads
forbrændinger.

Røgdykkere, som har udført hårdt fysisk arbejde i længere tid, kan på grund af varme, væsketab og mælkesyreophobning miste helt op til ¾ af deres normale ydeevne. Det er derfor vigtigt, at røgdykkeren træner under realistiske forhold, således at vedkommende kender kroppens reaktioner.

 

Ved en storbrand som i KB Hallen når temperaturen på brandstedet mindst 600 grader på kun 5-10 minutter.

 

 

Ved muskelarbejde

Når et muskelarbejde kræver 85-95 % af en persons maksimale iltoptagelse (hård arbejdsintensitet), er det dominerende brændstof kulhydrat.

Ved denne arbejdsintensitet kan man blive udmattet, når som helst efter mellem 15 og 60 minutters arbejde.


Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv