Hvilke rettigheder giver loven om massefyring

 

Loven om masseafskedigelser sikre gruppen af arbejdstagere, at der skal ske en forhandling omkring afskedigelserne. Til brug for forhandlingen har jeres repræsentanter krav på at få udleveret alle relevante oplysninger. I har også ret til at tage særligt sagkyndige med til forhandlingsmøderne. I kan med fordel alliere jer med en faglig medarbejder fra din faglige organisation.

 

Umiddelbart fokuseres der ofte på at få antallet af medarbejdere, der skal fyres, ned. Dette er selvfølgelig også meget vigtigt. Men jeres side skal også nøje granske de kriterier, som arbejdsgiveren planlægger at afskedige efter, og her skal I bruge jeres ret til en forhandling af disse kriterier.

Der ud over er det meget vigtigt, at I er opmærksomme på, er at få forhandlet vilkår ind, der kan afbøde virkningerne for dem, der bliver fyret, f.eks.:

  • et længere opsigelsesvarsel.
  • fritstilling i opsigelsesperioden for dem, der ønsker det. Men vær opmærksom på, at ikke alle måske ønsker en fritstilling. Husk at præcisere det, hvis ferie ikke skal afholdes i fritstillingen.
  • en fratrædelsesgodtgørelse,
  • en fastholdelsesbonus for ikke at kontraopsige i opsigelsesperioden. Ofte når folk med lange varsler at få andet arbejde i deres opsigelsesperioder. En fastholdelsesbonus kan lette forholdene for de kollegaer, der ikke er blevet afskediget.
  • tilbud om konsulentbistand til de afskedigede medarbejdere, til at starte jobsøgning og fokusere på deres fremtidige arbejdsliv.

Sørg også for, at der bliver taget hånd om de medarbejdere, der ikke er ramt af afskedigelserne. Disse personer har måske mistet deres gode kollega og har ofte også fået ekstraarbejdsbyrder.
Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv