Læs her om reddernes landsklub 

40 år har Reddernes Landsklub været det samlende forum for Falckredderne i provinsen. De er over 3000 medlemmer – deres medlemmer er ikke helt alene.


Besøg deres hjemmeside her:

Det er landsklubben der taler reddernes sag. Derfor er dit synspunkt med til at forme vor fælles virksomhed og skabe de krav, vi skal stille til en moderne servicevirksomhed.
 

De er en troværdig modspiller med gennemslagskraft, har de brug for støtte fra alle reddere i provinsen. Det er den eneste måde vi fortsat kan sikre indholdsrige jobs til alle reddere.
 

Som medlem er dit synspunkt vigtigt og vil altid blive respekteret. Og du har masser af mulighed for at få ørenlyd. Der er en tillids- og sikkerhedsrepræsentant på alle stationer. Og du har også en fællestillidsmand og fællessikkerhedsrepræsentant i dit område. Vi har moderne kommunikationsmidler, der kan bringe din holdning ud til kolleger over hele landet.
 

Der er regelmæssige fyraftensmøder og desuden har vi vores eget medlemsblad – Falckredderen – der gerne optager dit synspunkt og dermed får det drøftet blandt kolleger.
 

Reddernes landsklub er en professionel fagforening:

  • om det fortsat er redderne der sidder i ambulancerne og foretager patientbehandling
  • om redderne fortsat skal uddannes til nye opgaver
  • om redderne skal sikres en stor andel af de mange servicejobs i fremtiden
  • om redderne fortsat kan bevare indflydelsen på arbejdsvilkår, miljø- og sikkerhedsforhold og dermed sikre godt arbejdsmiljø.

Det kan vi kun hvis alle støtter os. Din støtte er vores styrke, når vi skal tage stilling til de mange forslag der kommer fra embedsmænd og politikere.

De seneste års samfundsudvikling har vist os, at ændringer i produktionsforhold og arbejdsmetoder sker med en stigende hastighed. Tør du sætte dig ud på sidelinien og tro på, at alt bliver ved det gamle?

Eller vil du sammen med os være med til at bevare og udvikle arbejdspladsen til gavn for alle. Sikre trygheden ved en løbende opkvalificering af din uddannelse, så du bliver en kompetent og eftertragtet arbejdskraft.


Kort sagt gøre Reddernes Landsklub til en samlende og inspirerende kraft i virksomheden.
Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv