Rådighedsløn udbetales i 3 år


Rådighedsløn udbetales i 3 år og svarer til den sidst udbetalte løn inkl. eventuelle faste tillæg, uanset om disse er varige eller midlertidige eller aftalt til erstatning for særlige ydelser mv.

 

Særlige ydelser som fx natpenge, der ikke er konverteret til et fast tillæg, indgår ikke i beregningen af rådighedsløn.



Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv