Procedure ved uansøgt afskedigelse af tjenestemænd

 

Som en beskyttelsesregel mod vilkårlige opsigelser, er det fastsat, at såvel du som din fagforening skal have adgang til at udtale sig, inden der træffes beslutning om afskedigelse.
 

I praksis administreres bestemmelsen f eks i kommunerne ofte på den måde, at sagen først behandles i økonomiudvalget, som beslutter at indstille til kommunalbestyrelsen, at tjenestemanden afskediges. Umiddelbart efter økonomiudvalgets beslutning gives der skriftlig underretning om beslutningen til tjenestemanden og til organisationen med en tilkendegivelse af, at både tjenestemanden og organisationen har adgang til at udtale sig inden kommunalbestyrelsens behandling af sagen en såkaldt sindet-skrivelse.
 

Tjenestemanden og organisationen har inden en angiven frist mulighed for at ytre sig skriftligt og for at deltage i en drøftelse med repræsentanter for kommunen inden tidspunktet for kommunalbestyrelsens behandling af sagen. Såvel tjenestemandens som organisationens synspunkter skal indgå i grundlaget for kommunalbestyrelsens vurdering af indstillingen om uansøgt afsked.

 

 


Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv