Fyring af piloter udløste store erstatninger fra Ligestillingsnævnet


Ligestillingsbehandlingsnævnet behandlede på sit møde i maj en række sager, hvor piloter havde klaget over, at deres alder var indgået i virksomheden kriterier for at fyre dem. Sagerne var forskellige, men nævnet fandt, at forbuddet med forskelsbehandling på grund af alder var overtrådt.
Godtgørelserne blev fastsat til mellem 350.000 – 560.000 kr

Hvis du oplever forskelsbehandling, kan du klage til Ligebehandlingsnævnet.

Nævnet har i 2009 afgjort 64 sager i alt; 32 om køn, 22 om etnicitet og 10 om de øvrige diskriminationsgrunde, dvs. 2 om handicap og 8 om alder.

Klager fik medhold i 34 sager; heraf 22 om køn, 4 om etnicitet og 8 om alder. Nævnet har således afgjort flest sager om køn, og i ca. 1/3 af sagerne har klageren

fået medhold. De sager, nævnet har afgjort om alder, er i alle tilfælde afgjort i klagerens favør. Det skal dog nævnes, at 6 af sagerne vedrørte piloter fra

samme luftfartsselskab, som alle blev afskediget på grund af alder.

Årsrapport 2009 for Ligebehandlingsnævnet

 
Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv