Pension ved afskedigelse i tilfælde af stillingsnedlæggelse
 

En tjenestemand, hvis stilling nedlægges, og hvor det ikke er muligt at anvise en anden passende stilling, som tjenestemanden har pligt til at overtage, har krav på rådighedsløn.

Rådighedsløn udbetales i 3 år, men kan ikke ydes ud over den pligtige afgangsalder, og retten ophører, når tjenestemanden er 65/67 år. En tjenestemand optjener pensionsalder ved rådighedsløn, også selvom pågældende er fyldt 65/67 år, dog højest svarende til 37 års pensionsalder.


Afsked med rådighedsløn giver ret til pension fra udløbet af rådighedslønsperioden, hvis tjenestemanden har mindst 10 års ansættelsesanciennitet (inklusiv perioden med rådighedsløn) i tjenestemandspensionssystemet. Er denne betingelse ikke opfyldt har tjenestemanden ret til opsat pension, hvis pågældende har opnået en pensionsalder på mindst 3 år.

 
Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv