Pensionspengetanke er svækkede i Pensam

 Kilde DR.dk
 

Finanstilsynet retter en hård kritik af landets femtestørste pensionsselskab Pensam, der administrerer pensionsordninger fra brandmænd, portører og sosu-assistenter.

Kritikken gælder selskabets afkast, som gennem en årrække har været markant lavere end gennemsnittet for branchen. Tilsynet konkluderer dog, at afkastet er forbedret de seneste år.
 

Finanstilsynet skriver direkte, at 'virksomheden har i periode været tæt på grænsen til at have utilstrækkelig kapital til at dække virksomhedens individuelle solvensbehov'.


Kunder betaler for meget
Det betyder, at selskabet kun lige har haft penge til at dække alle de pensioner, som de har lovet kunderne.

Derudover påpeger Finanstilsynet, at de 340.000 kunder betaler for meget for at få administreret deres pensionsopsparinger, men den kritik er Helen Kobæk, der er direktør i Pensam, ikke enig i.

Hun mener, at Pensam faktisk klarer sig godt, hvis man ser på, hvad det koster at administrere en enkelt pensionsordning.
 

Et andet kritikpunkt er Pensams it-system, som Finanstilsynet retter en massiv kritik af. Det er mangelfuldt, indebærer træghed og giver anledning til dobbeltarbejde - og Helen Kobæk erkender, at det kunne være bedre, og at nogle kunder mangler en forsikringsoversigt.

Læs hele artiklen her

PenSam skal også offentliggøre andre redegørelser udarbejdet af Finanstilsynet, som indeholder påbud, påtaler og risikooplysninger, der efter Finanstilsynets vurdering har betydning for PenSam's kunder, indskydere og øvrige kreditorer.
 

Her kan du læse om redegørelser fra Finanstilsynet


Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv