Hvad er en overenskomst?

Kilde FOA
 

Overenskomsten er den aftale, der fastlægger de overordnede vilkår i din ansættelse. Overenskomsten er en aftale mellem en eller flere fagforeninger og arbejdsgivere. I FOAs tilfælde indgås de fleste aftaler med Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner.


Overenskomsten indeholder typisk bestemmelser om:

 • Lønninger og aftalte lønstigninger
 • Pensionsforhold
 • Arbejdstid, overarbejde og betaling af tillæg
 • Uddannelse og kurser

Overordnede aftaler
Foruden selve overenskomsten bliver der indgået nogle overordnede aftaler mellem de samarbejdsorganisationer som henholdsvis fagforeningen og arbejdsgiveren er medlem af f.eks. KTO & KL. Disse aftaler indeholder bestemmelser om emner, som er fælles for flere overenskomster:

 • Ferieaftale
 • Aftale om fravær af familiemæssige årsager (f.eks. barsel)
 • Aftale om tillidsrepræsentanter
 • Senioraftale

Vilkår som ikke er omfattet af en overenskomst
Endelig er nogle af ansættelsesvilkårene fastlagt af love og regler, der er vedtaget i folketinget:

 • Funktionærloven
 • Ferieloven
 • Tjenestemandsloven
 • Tjenestemandsvedtægten
 • Arbejdsmiljøloven

Ved overenskomstforhandlingerne kan alle forhold i princippet forhandles. Man kan dog som udgangspunkt ikke indgå en aftale, der stiller en dårligere end det, der er fastsat i loven.

Som eksempel herpå kan man se på ferieloven. Ferieloven giver ret til fem ugers ferie. Derimod giver ferieaftalen, der gælder ansatte i kommuner og regioner, ret til seks ugers ferie.


Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv