Omsorgsdage til offentligt ansatte

 

Omsorgsdage er dage, hvor du har ret til fravær fra arbejde med henblik på omsorg for dit barn. Omsorgsdage kan også anvendes til andet end ved barns sygdom - f.eks. ved skolefridage, udflugter osv.

Hvem har ret til omsorgsdage?
Alle offentligt ansatte fædre og mødre har ret til omsorgsdage, til og med det kalenderår hvor barnet fylder 7 år.

Der er lidt forskellige regler for ansatte i staten og ansatte i amter/kommuner.

Fra 1. oktober 2005 er der på statens område indført regler, der stort set svarer til reglerne for ansatte i amter/kommuner. Det er disse regler der gennemgås her.

Der er forskellige overgangsregler for ansatte i staten. Hvis du er ansat i staten, kan du rette henvendelse til din lokale afdeling og få råd og vejledning.

Hvor mange omsorgsdage har man ret til?
Man har to omsorgsdage pr. år pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

Kan omsorgsdage overføres til det næste kalenderår?
Du kan som udgangspunkt ikke overføre ikke-brugte omsorgsdage fra ét kalenderår til det næste.

De to omsorgsdage, du har pr. kalenderår pr. barn skal holdes senest den 31. december i kalenderåret.

Du har dog ret til at få overført ikke afholdte omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget, til det næstfølgende kalenderår, så du i dette kalenderår har 4 dage. Du kan ikke overføre igen.

 

Eksempel

En kvinde føder i november 2005, og får dermed 2 omsorgsdage, der som udgangspunkt skal afholdes i år 2005. Det kan hun ikke da hun holder barselsorlov indtil juli 2006. Hun kan imidlertid overføre de 2 omsorgsdage til år 2006, så hun i kalenderåret 2006 har 4 omsorgsdage. Hvis hun ikke holder dem i år 2006 falder de bort.

Hvornår skal omsorgsdage varsles?
Der er forskel på varslets længde alt afhængig af, hvordan og i hvilken forbindelse du bruger din omsorgsdag. Omsorgsfraværet skal varsles så tidligt som muligt. Men "Så tidligt som muligt" er forskellig fra situation til situation.Ved afvikling af en omsorgsdag skal der tages hensyn til forholdene på arbejdsstedet.
Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv