Nyhedsbrev - 18-09-2015

 

Først vil jeg undskylde at der ikke har været mange udmeldninger fra BO. Vi er bestemt ikke ved at lukke ned. Det skyldes at vi er i gang med at omdanne organisation så den skulle blive mere affektiv. Det vil sige at vi har fået nogel resurse stærke personer i organisation som vi nu kan trække på - det gør at vi nu kan stå endnu stærkere overfor andre oragnisationer. Vi er nu også kommet så langt at bladet udkommer inden for de næste 14 dage, det er der nok mange der har ventet spændt på og med rette.

 

Hvad er der sket hen over sommeren -

BO var repræsenteret i Europa Parlementet omhandlende de dødlige giftstoffer og dampe i industrien som vi holder meget øje med. 

BO har også været inde i folketinget nogle gange angående forsvarsfoliget og om det fremtidige beredskab, samt fået en del kontakter der inde, som er meget interesseret i at få vores mening og holdninger til bland andet de to emner. Vi skal afholde flere møder med repræsentanter fra Socialdemokraterne, Dansk Folke parti og Enheds Listen her hen over efteråret.

 

Vi har været indbudt til prisuddelng på Oslo båden i forbindels med fælleskabs prisen som Brandfolkenes Cancer Forening fik, et stort tillykke til dem og efter uddelingen haft en god samtale med Mette Frederiksen fra Socialdemokraterne. 

 

Der har også været tid til at besøge BFC på Køge torv til et stort arrangement.

 

I sidste uge var vi indbudt til BIOBRAND, det er en forskning som omhandler cancer balndt brandfolk, meget spændende.

 

Brandfolkenes Organisation står ikke med et stort flot hus på en dyr adresse hvor kontingentet er høj på grund af adressen, der imod har vi en stor viden om vores erhverv som ambulance, brandmand og redder at andre er begyndt at vise  stor interesse for det vi foretager os i hverdagen. Det bliver en spændende tid vi kommer til at gå i møde og samtidig se vores organisation vokse.  

I skal huske at se ind på Brandfolkenes Organisation's facebook side på denne adresse:
https://facebook.com/brandfolkenes-organisation-149957948400927/timeline/

Angående nyheder

 

I det nye blad er der flere artikler - god læsning

 

Hilsen

Formanden

Keld Rasmussen

 

Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv