Ny rygelov vedtaget af folketinget

Foruden udvidelserne af lovens dækningsområde bliver straffen for at overtræde den også skærpet.
 

Regeringen (S, RV og SF) og Enhedslisten har den 21. april 2012 indgået aftale om en styrket forebyggelsesindsats på tobaksområdet og om rygestoptilbud.

Tobaksforebyggelse er en helhedsorienteret indsats. I tilknytning til en revision af lov om røgfri miljøer er der med aftalen særligt fokus på, at børn og unge ikke skal ryge.

Bødstraffen skærpes på arbejdspladserne

Førstegangsforseelser takseres fremover med en bøde på 5000 kroner, som herefter stiger til 10.000 og 20.000 ved anden og tredje overtrædelse.

Den nye aftale vedrører en række områder:

 • Børn og unge
 • Totalt rygeforbud på institutioner for børn og unge under 18 år
 • Bødestørrelserne ved overtrædelse af forbud mod salg af tobak til unge under 18 år hævesAA
 • Regeringen fremsætter i 2012/13 forslag om krav til billedelegitimation til unge, samt til butikker om at skilte herom
 • Arbejdspladser
 • En skærpelse af rygeforbud på arbejdspladser – bl.a. forbud mod at ryge i arbejdslokaliteter i bygninger, der tjener som arbejdsplads for én person ad gangen
 • Regulering af tilsætningsstoffer
 • Enighed om at arbejde på EU-plan for bl.a. et europæisk forbud mod de såkaldte ”slikcigaretter” og en fælles europæisk liste over tilsætningsstoffer
 • Rygestop
 • Udnytte eksisterende kommunale rygestoptilbud mest effektivt – bl.a. igennem fokuserede tilbud, når borgerne er mest motiverede for rygestop, f.eks. i forbindelse med sygdom og graviditet.
 • Understøtte indsatsen i regioner, kommuner og almen praksis ved hjælp af en intensiv markedsføringsindsats for Stoplinien
 • Sprede de gode erfaringer med omkostningseffektive rygestoptilbud, så ressourcerne anvendes bedst muligt på landsplan

Den nye aftale er en revidering af den gældende lov om røgfri miljøer, der bygger på en aftale indgået den 21. november 2006 mellem S, SF, EL, V, DF og K. Loven trådte i kraft den 15. august 2007.

Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv