Skiftende arbejdstider og natarbejde

 
Natarbejde og lange, uregelmæssige og skæve arbejdstider påvirker helbred, sikkerheden på arbejdspladsen og balancen mellem privatliv og arbejde.


Risikoen for fejl og ulykker stiger ved natarbejde
Risikoen for at komme til at lave fejl og ulykker stiger, når man arbejder om natten. Det skyldes både træthed, men også at man tvinger kroppen til at være vågen på et tidspunkt, hvor den er programmeret til at sove. Det får koncentrationsevnen til at falde.

Risikoen for ulykker stiger også jo længere tid, man arbejder i træk. Derfor er den samlede risiko for ulykker større, hvis man har 12-timers vagter end 8-timers vagter. Det gælder også, når man kører hjem efter arbejde. Forsøg viser, at hvis man har været vågen i 17-19 timer i træk svarer det til en promille på 0,5.


Hyppige skift er bedre end ugentlige skift
Det er belastende for kroppen at omstille sig, når mødetiderne skifter. Derfor anbefaler man i dag hyppigere skift, så man for eksempel kun har to nattevagter i træk, i stedet for at bruge de meget brugte ugentlige skift. Dem bruger kroppen længere tid på at vænne sig til.

Som arbejdsgiver bør man overveje, om det er muligt at minimere de belastende arbejdstider. Hvis man kritisk gennemgår arbejdsfunktionerne kan det ofte være muligt at afskaffe en stor del af natarbejdet, for eksempel ved at automatisere eller helt afskaffe manuelt arbejde uden for normal arbejdstid. En anden mulighed kan være at outsource natarbejde til lande, hvor arbejdet foregår i dagtimerne.


God søvn skal planlægges
Som ansat er det vigtigt at være opmærksom på sin døgnrytme og forsøge at indrette sig, så den forstyrres mindst muligt. Derudover er det vigtigt at planlægge fritiden, så man får tilstrækkelig og god søvn.


Skæve arbejdstider påvirker familielivet
Lange, uregelmæssige og skæve arbejdstider fører for mange til en dårlig balance mellem arbejdslivet og privatlivet og til et lavt psykisk velbefindende. Nogle undersøgelser tyder også på, at belastende arbejdstider har en negativ indflydelse på familielivet.

 

Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv