Lov om massefyring

Lov om masseryring

 

Hvis I er mange der bliver fyret på en gang, gælder loven om massefyringer.

 

Ved såkaldte massefyringer, dvs. afskedigelser af større omfang, gælder der særlige regler om forhandling og varsling. Der er tale om massefyringer, når arbejdsgiveren inden for 30 dage vil afskedige:

  • mindst 10 ansatte i virksomheder med over 20 og under 100 medarbejdere
  • mindst 10 pct. af de ansatte i virksomheder med mellem 100 og 300 medarbejdere
  • mindst 30 ansatte i virksomheder med over 300 medarbejdere.
 

Reglerne for afskedigelser af større omfang omfatter ikke medarbejdere i tidsbegrænsede job eller medarbejdere, der er ansat til en bestemt opgave.

 

Der gælder særlige regler for masseafskedigelser i henhold til Lov om Masseafskedigelser (lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelse i større omfang). Hvis du og dine arbejdskollegaer bliver afskediget som led i en masseafskedigelse er I som gruppe sikret nogle rettigheder i loven.
 

Loven giver en adgang til forhandling mellem arbejdsgiver og arbejdstagersiden tidligt i afskedigelsesprocessen. Forhandlingen foretages af arbejdstagernes repræsentanter - der er ikke adgang for den enkelte til forhandling. For timelønnede kan loven give et lidt længere varsel. Loven giver som udgangspunkt ikke funktionærer et længere varsel.

 

Varsling og virkning

Står fyringerne ved magt efter forhandlingerne, skal de varsles til arbejdsmarkedsrådene. Fyringerne får tidligst virkning 30 dage efter det første varsel, så jobcentrene får mulighed for at anvise de fyrede nye job, sætte ind med omskoling el.lign.

 

Varslingsreglerne gælder også, når mindst halvdelen af alle medarbejdere i virksomheder med over 100 ansatte fyres. Her er varslingsfristen otte uger.

 


Arbejdsgiverens varsel ved opsigelse

En arbejdsgiver skal varsle en opsigelse til medarbejderen eller medarbejderne, som bliver ramt. Hvor lang varsel, der skal gives, afhænger af aftalerne på det enkelte område.

 


Ikke-funktionærer

En lønmodtager, der ikke er funktionær, kan i reglen afskediges med 14 dages varsel. Ved kortere ansættelser og på det ufaglærte område kan varslet dog være kortere.

 


Funktionærer

Er du ansat under funktionærloven, findes der klare regler om opsigelsesvarsler: de første seks måneder har du krav på en måneds varsel. Hvis der er aftalt prøvetid, og arbejdsforholdet ikke varer over tre måneder, er opsigelsesfristen dog 14 dage.

 

Efter et halvt års ansættelse forlænges opsigelsesvarslet til tre måneder, og det forlænges yderligere med en måned for hver tre års ansættelse. Funktionærer kan dog højst have seks måneders opsigelse.

 

Arbejdsgiveren kan, hvis det er aftalt skriftligt, opsige funktionæren med en måneds varsel, hvis funktionæren har været syg med løn i 120 dage inden for 12 måneder.

 

Tjenestemænd kan i princippet ikke afskediges, når prøvetiden er udløbet.

 
Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv