Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

 

At-vejledningen er især til arbejdsgivere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre medarbejdere, der arbejder med arbejdsmiljø i virksomheden.

At-vejledningen handler om forflytning, løft og andre former for manuel håndtering af personer, der skal forflyttes eller hjælpes. Vejledningen er derfor særlig relevant på social- og sundhedsområdet samt på børne- og ungeområdet.

Vejledningen beskriver, hvordan man kan undgå eller imødegå risikoen for smerter i muskler og led samt ulykker ved bl.a. at planlægge og tilrettelægge arbejdet, indrette arbejdsstedet hensigtsmæssigt, bruge tekniske hjælpemidler og give en tilstrækkelig instruktion.

Der er et skema til vurdering af tunge enkeltløft i vejledningen.

 

Der vil med stor sandsynlighed foregå løft af byrder og løft/forflytning af personer. Vær opmærksom på planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet.

Der kan stilles krav om brug af autoriseret rådgiver ved sundhedsskadelige manuelle løft og forflytning af personer, hvor dette ikke systematisk eller rutinemæssigt foregår ved hjælp af egnede tekniske hjælpemidler. Dette kan fx foregå, hvor der skal samarbejdes med andre arbejdsgiveres ansatte (lokalcentre, sygehusafdelinger mv.) om løftet/forflytningen. I private hjem kan adgangsforholdene være trange og dermed besværliggøre brugen af eksisterende hjælpemidler.

Vær opmærksom på muligheden for ”udvidet vejledning” i forhold til ergonomi.

Læs hele At-vejledningen om forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer.

Læs også
Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv