Sådan behandler Ligebehandlingsnævnet sagen

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling.

Bliver du forskelsbehandlet på grund af alder - så skal du klage til ligebehandlingsnævnet.


Syv gode råd til jer, der fører sager i Ligebehandlingsnævnet

  • at præcisere hvem og hvad der klages over - det er ikke nødvendigt at bruge klageskemaet, bare nævnet får de nødvendige oplysninger
  • at sende en fuldmagt sammen med klagen - gælder dog ikke for advokater
  • at sende de relevante bilag sammen med klagen - i afskedigelsessager har nævet som minimum brug for ansættelsesbrevet, opsigelsen og de seneste 3-6 lønsedler
  • at sende bilagene med som dokumenter - det er altså ikke tilstrækkeligt med links med henvisning til avisartikler, domme m.v.
  • at komme med alle væsentlige argumenter og oplysninger så tidligt som muligt
  • kun at sende svaret en gang - vi behøver ikke både at få det pr. mail, fax og almindeligt brev
  • kun at sende svaret til os og ikke til modparten

Hvis du vil sende en klage til Ligebehandlingsnævnet, opfordre de dig til enten at anvende en on-line blanket eller udfylde en pdf-blanket.
Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv