Brandfarlig isolering

Det er nu mere end et år siden, at den nye eksempelsamling skulle have været offentliggjort med de lempelser omkring brugen af brandfarlig isolering på bl.a. enfamiliehuse op til to etager, som Brandfolkenes Organisation har advaret imod.

 

Powerpoint, Dansk

Powerpoint, Engelsk

Det var Erhvervs og Byggestyrelsen (EBST) som dengang stod for arbejdet med eksempelsamlingen. Men efter regeringsskiftet er der sket nogle forandringer i ministerier og styrelser, som altid når landets regering skifter. Således sorterer sager om isolering og brandfarer i bygninger, og dermed eksempelsamlingen nu under Klima-, Energi og Bygningsministeriet med Martin Lidegaard fra Det Radikale Venstre som ansvarlig minister på området, og med Energistyrelsen som den ansvarlige styrelse på området. I Energistyrelsen er det dog stadig, udover den nye direktør, de samme personer som i det tidligere EBST som arbejder med spørgsmålet, med Charlotte Micheelsen i spidsen. Og heldigvis for det, da det jo er hende, som er inde i sagerne.


Men udover at der har været visse forandringer i styrelserne, med den forsinkelse som det naturligt medfører, ser Brandfolkenes Organisation positivt på forsinkelsen af eksempelsamlingen, og ser det som et udtryk for styrelsens ansvarlighed overfor danske borgere, brandfolk og ikke mindst miljøet. Det er jo ingen hemmelighed, at visse skumisoleringstyper brænder så hurtigt og voldsomt, at det er en direkte trussel mod livet for de mennesker og dyr som opholder sig i den brændende bygning, og for de brandfolk som sætter deres eget liv på spil for at redde andres. Dette er beskrevet flere gange i Brandmanden, ligesom der også tidligere er beskrevet hvorledes partikler og røg fra den brændende isolering er skadelige for mennesker og miljø, og er medvirkende årsag til udviklingen af visse kræftformer hos brandfolk.


Selv i Tyskland, som har en stor plastindustri, er der debat og skepsis overfor brugen af visse olieholdige skumisoleringsprodukt.
en brand som udviklede sig særdeles voldsomt, og som kostede menneskeliv
 

Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv