Den voldsomme ildebrand som var tæt på at udvikle sig til en katastrofe for brandfolkene

Ildebranden i Dehns Palæ den 4. maj 2010

Branden den 4. maj 2010 i Dehns Palæ i Bredgade i København udviklede sig dramatisk og den progressive kollaps af etagedækkene, der bragte indsatsmandskabet i fare og beskadigede store dele af bygningen.


Første uheld og hændelse i Bredgade den 4. maj 2010
Det antages, at ventilationsskakten over tag og eventuelt også dele af ventilationsanlægget på et relativt tidligt tidspunkt under denne indsats er faldet ned på gulvet i spidsloftet. Omkring kl. 03.50 indtræffer den første af flere faretruende hændelser, da etageadskillelsen til spidsloftet falder ned, hvorved de fire mand, der er indsat ved loftslem og på 4. etage, bliver ramt af bygningsdele og bliver spredt fra hinanden. Da garnituret til radioerne ved sammenstyrtningen blev påvirket, og der derfor ikke kunne opnås kontakt med alle, gik der mange minutters indsats tabt, inden der igen var sikkerhed for, at alle af forskellige veje var kommet ned og var i god behold.


Andet uheld og hændelse i Bredgade den 4. maj 2010
kl. ca. 14.15 skete den anden hændelse som var tæt på at få fatale følger da et af de meget kraftige spær fra Lille Pavillon skred ned og trak store dele af taget og etageadskillelsen samt loftet over gangen på 4. etage i mellembygningen med. Mandskabet der arbejdede med efterslukning af mindre brande i det område af mellembygningen, der indtil da var rimelig uberørt af branden, blev omgivet af et virvar af røg og flere tons nedfaldne bygningsdele. Heldigvis nåede alle fire der var indsat i området at redde sig i sikkerhed omkring døråbninger på etagen.
 
Tredje uheld og hændelse i Bredgade den 4. maj 2010
Omkring kl. 19. 15 skete den tredje ”tæt på hændelse” da endnu en del af loftet på 2x5 m i et kontor i mellembygning falder ned. På trods af at indsatsen i området foregik fra en meget bred dørfyldning, blev en brandmand ramt og måtte trækkes fri af kollegaerne. Efter en tur på skadestuen kunne alle glæde sig over, at han tilsyneladende var sluppet heldigt fra hændelsen, men ikke uden mén, i det der senere er konstateret revne på hofteben. Kollegaen er nu fyret pga sin skade. Han fratræder sit job den 1. december 2012 langt tidligere end han havde forestillet sig at forlade sit job.


Fjerde uheld og hændelse i Bredgade den 4. maj 2010
Senere på natten – den 5. maj - kl. ca. 01.00 medens der fortsat arbejdes på at aflaste taget, ved med grabben fra kranvognen at løfte og fjerne ventilations- og tagdele, blev man i Store Pavillon opmærksom på, at det af to omgange knagede i bygningen. På det tidspunkt var der indsat to hold til efterslukning og et hold fra ISS til værdiredning, overbrandmesteren fik øjeblikkelig foranlediget at alle der opholdt sig i bygningen blev kaldt ud. Der kunne nu høres en rumlen og lyden af træ, der flækkede, hvorefter etageadskillelserne successivt i accelererende tempo under den dynamiske påvirkning brød sammen og efterlod et rektangulært hul fra stuetagen og hele vejen op igennem den halvdel af Store Pavillon der vender mod Bredgade. Kollapset skete i den halvdel af bygningen hvor man indtil da havde afventet fjernelse af sandstensudsmykningen inden bygnings- og ventilationsdele kunne fjernes fra taget.
Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv