Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953


Lovmæssigt reguleres tjenestemænds ansættelsesvilkår i Tjenestemandsloven (formelt Lov om tjenestemænd i staten og folkekirken), der senest er ændret i 2005 eller via tjenestemandsregulativer i kommuner og regioner. Grundlovens § 27 nævner desuden, at regler om ansættelse, afskedigelse, forflyttelse og pensionering af tjenestemænd skal fastsættes ved lov. Reglerne for tjenestemænds pensionering reguleres i Tjenestemandspensionsloven.


§ 27 Stk. 1.
Regler om ansættelse af tjenestemænd fastsættes ved lov. Ingen kan ansættes som tjenestemand uden at have indfødsret. Tjenestemænd, som udnævnes af kongen afgiver en højtidelig forsikring om at ville holde grundloven.
Stk. 2.
Om afskedigelse, forflyttelse og pensionering af tjenestemænd fastsættes regler ved lov, jfr. dog herved § 64. Stk. 3. Uden deres samtykke kan de af kongen udnævnte tjenestemænd kun forflyttes, når de ikke derved lider tab i de med tjenestemandsstillingen forbundne indtægter, og der gives dem valget mellem sådan forflyttelse og afsked med pension efter de almindelige regler.


Grundloven af 5. juni 1953 er trykt i
Lovtidende for Kongeriget Danmark 1953
Afdeling A. S. 539-51


Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv