Overenskomsten med den gamle arbejdsgiver

 

Din overenskomst ved virksomhedsoverdragelsen vil følge med over til din nye arbejdsgiver.

Din nye arbejdsgiver har imidlertid mulighed for at frasige sig overenskomsten, hvilket for medarbejderne vil betyde, at overenskomsten falder bort, men at de vilkår, der fremgik af overenskomsten fortsætter som hver enkelt medarbejders individuelle vilkår. Disse vilkår vil blive ved med at være den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår, indtil den nye arbejdsgiver eventuelt vælger at opsige vilkårene. Denne eventuelle opsigelse af vilkårene kan dog tidligst få virkning fra det tidspunkt, hvor den oprindelige overenskomst skulle udløbe.

Den nye arbejdsgiver har en tidsfrist på 3 uger fra den faktiske overdragelse af virksomheden til at nå at frasige sig overenskomsten. Hvis arbejdsgiveren ikke frasiger sig overenskomsten inden denne tidsfrist, vil overenskomsten "som sådan" følge med over til den nye arbejdsgiver, og den nye arbejdsgiver bliver part i overenskomsten.

 


Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv