Brandfolkenes Organisation afholder ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen afvikles over 2 dage

Dag 1: Tirsdag den 24. februar 2015, kl. 19.30
Dag 2: Onsdag den 25. februar 2015 kl. 09.00

Indkaldelse til generalforsamling 2015
 

Generalforsamlingen er indkaldt i henhold til gældende love:


Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Formandens beretning v. Jesper Bronée
 5. Fremlæggelse af regnskab
 6. Valg i henhold til BOs love - følgende er på valg: Næstformanden - Tommy Kjær (han modtager genvalg) - bestyrelsen peger på Helen Petersen som kasser, bogholder
 7. Eventuelt                                      På organisationens vegne
                                               Jesper Bronée

 

 

 

 

 

  

Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv