Gasudslip på Tomsgårdens brandstation

 
Sagen blev taget alvorligt, fordi syv brandfolk fra Københavns Brandvæsen blev syge, da der natten til torsdag sivede gas ind på deres brandstation på Tomsgårdsvej, hvor de lå og hvilede.

 

 

Onsdag den 18. august 2004, klokken ca. 23.00 blev brandmændmændene fra Tomsgårdens brandstation sendt til området Hulgårdsplads ved Frederikssundsvej (cirka 200 meter fra brandstationen), her havde nogle ringet til alarmcentralen, fordi de kunne lugte gas.

Der blev foretaget eftersyn på adressen, og brandfolkene tilkaldte gasværkerne (Københavns Energi), som overtog det videre forløb. Herefter returnerede brandfolkene til Tomsgårdens Brandstation på Frederikssundsvej. I løbet af natten udviklede flere af brandfolkene symptomer som hovedpine og svimmelhed.

Omkring klokken cirka 03.30 oplevede en af de involverede brandmænd, at han pludselig ikke kunne kontrollere sin motorik. Det lykkedes ham dog at få tilkaldt en kollega. På dette tidspunkt havde ingen mistanke om forgiftning. Flere brandfolk havde da godt nok kunnet konstatere gaslugt, men man slog det hen med, at lugten sikkert stammede fra aftenens tidligere udrykning. Så da en brandmand pludselig ikke kunne kontrollere sine bevægelser, frygtede man, at han havde fået en hjerneblødning, og det var da også med denne mistanke, at han med ambulance blev indbragt til Bispebjerg Skadestue.

Bispebjerg Skadestue kan konstatere, at den pågældende brandmand er kulilteforgiftet. På dette tidspunkt tror man, at forgiftningen stammer fra udryk- ningen til Hulgårdsplads tidligere på aftenen. Vagthavende brandinspektør foranlediger derefter, at alt personel, som har deltaget i denne udrykning indbringes til
Bispebjerg Skadestue for nærmere undersøgelse.

På dette tidspunkt konstaterer lægerne på Bispebjerg Skadestue, at den først indbragte brandmand har en så stor koncentration af kulilte i blodet, at han er i livsfare. Brandmanden overføres herefter til Rigshospitalet for behandling i trykkammer. Brandmanden har en meget høj koncentration af kulilte, som er tæt på en dødelig påvirkning.

Det viser sig dog, at det udelukkende er mandskab fra Tomsgårdens Brandstation, som er forgiftet. Herefter iværksætter vagthavende brandinspektør i samarbejde med Københavns Energi en undersøgelse med gasmålingsudstyr på Tomsgårdens Brandstation.

Disse målinger viser, at der i dele af brandstationens opholdsrum er en stor koncentration af kulilte, stammende fra bygas. Koncentrationen er så stor, at brandstationen evakueres, og vagtcentralen informeres om, at der ikke kan afsendes køretøjer fra Tomsgården. Imens søger medarbejdere fra Københavns Energi efter årsagen til den høje koncentration af bygas. I mellemtiden (omkring klokken 05.00) overflyttes yderligere 6 mand fra Bispebjerg Skadestue til Rigshospitalet for behandling i trykkammer for kulilteforgiftning, således at der i alt er sendt 7 mand til trykkammerbehandling.
Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv