Nedskæringer i Københavns Brandvæsen.
 

Brandfolkenes organisation har længe ventet spændt på, hvilken RBD-model ( Den risikobaserede dimensionering) Københavns Kommune ville vedtage ved de igangværende budgetforhandlinger, og i dag er det blevet offentliggjort på kommunen og Københavns Brandvæsens hjemmeside, at den model brandvæsenet skal dimensioneres efter, bliver den såkaldte model "B2".
 

At denne model er blevet valgt, beskrives med brandvæsenets egne ord på følgende måde:
 

" Det er i forbindelse med forliget aftalt, at klima- og terrorberedskabet skal styrkes. Dermed får Københavns Brandvæsen et løft i beredskabets kvalitet og robusthed i tilfælde af ekstra-ordinær nedbør og terror. Dette sikres ved at investere i en opgradering af brandvæsenets materiel. Der afsættes i alt 22,3 mio. kr. i anlæg til materiel til Københavns Brandvæsen i 2012 og 2013."


Længere fremme i teksten kan man læse følgende:
" Der er på alle måder tale om en meget stor sejr for brandvæsenet. Vi har fået politikernes håndslag på, at de ønsker, vi skal udvikle os til det bedste beredskab til gavn for borgerne i København udtaler beredskabschefen for Københavns brandvæsen ."


Brandfolkenes Organisation er bekymret over denne udmelding, for umiddelbart kan man af ordlyden konkludere, at brandvæsen og kommune prioriterer køretøjer fremfor hænder, og som de fleste ved, er det hænderne og ikke materiellet, der redder liv!
 

Denne information er alene en konklusion på det, der står på Københavns Brandvæsens hjemmeside i dag. Informationen er lagt ud i denne korte version, indtil BO har fået et dybere indblik i, hvilke kriterier der vil danne grundlag for afskedigelser eller overflytninger til andet arbejde i Københavns Kommune.

Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at erindre alle om, at modellen B2 i brandvæsenets oplæg medfører, at udrykningstyrken på ildløssiden skal reduceres med 45 mand. Jeg skal opfordre til, at de ansatte gør sig klart, at denne massefyring vil berøre rigtigt mange dygtige medarbejdere, og der skal fra BOs side udtrykkes dyb bekymring for, hvad brandvæsenet vil kunne levere af ydelser til byens borgere i fremtiden.

Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv