Førtidspension


Fra det fyldte 60. år har en tjenestemand ret til at søge sin afsked med førtidspension. Tjenestemandens samlede ansættelse skal svare til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse.

Pensionen nedsættes procentvis, hvis en tjenestemand har søgt sin afsked på grund af alder efter at være fyldt 60 år, men inden den pågældende har nået folkepensionsalderen (65 eller 67 år), eller inden tjenestemanden har nået en lavere pligtig afgangsalder (politipersonale 63 år).

Denne nedsættelse er afhængig af alderen på pensioneringstidspunktet.
Fradragsprocenten bliver lavere, jo ældre tjenestemanden er på fratrædelsestidspunktet.

I 1999 er der indført nye regler om førtidspensionsfradraget. Disse regler får virkning for tjenestemænd, som er født efter den 30. juni 1944.
Tjenestemænd, som er født før denne dato, får fradraget beregnet efter overgangsregler, som følger de hidtidige fradragsregler.

Det skal bemærkes, at førtidspensionsfradraget er livsvarigt, og hverken bortfalder efter overgangsreglerne eller de nye regler, når man fylder 65/67 år, eller har nået en lavere pligtig afgangsalder.

 
Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv