Forflyttet tjenestemand havde ret til afskedigelse med rådighedsløn

(Østre Landsrets dom)
 

Sagerne drejer sig om, hvorvidt der som følge af en gennemført generel strukturreform på skatte- og afgiftområdet ved uansøgte forflyttelser af sagsøgerne som tjenestemandsansatte, er sket en krænkelse af sagsøgernes grundlovssikrede rettigheder og om tjenestemænds ret til afsked med pension og rådighedsløn


Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv