Ferieloven
 

Ferieloven gælder som udgangspunkt for arbejde, der udføres i Danmark, uanset om din arbejdsgiver er dansk eller udenlandsk. Hvis du rejser til udlandet for at arbejde for en dansk arbejdsgiver, vil det ofte være aftalt, om ferieloven skal gælde for dig.
 

Ferieloven gælder for alle lønmodtagere i Danmark. Loven fastslår, at du har krav på at holde 5 ugers ferie pr. ferieår. Ferien beregnes med 5 dage pr. uge, det vil sige i alt 25 dage pr. år. Din ret til at holde ferie er uafhængig af, om du har optjent ret til betalt ferie.
Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv