Faldsikring

Faldsikringsudstyr er et personligt værnemiddel, der beskytter mod nedstyrtning.

 

Brug af faldsikringsudstyr er en nødløsning og er beregnet til kortvarigt arbejde, normalt ikke over 4 mandetimer for opgaven. Faldsikringsudstyr må kun anvendes, hvor det ikke er muligt at sikre mod fare for nedstyrtning ved brug af egnede tekniske hjælpemidler, fx rækværk, stillads eller personløfter.


Arbejdsgiveren skal stille egnet faldsikringsudstyr til rådighed, når arbejdssituationen efter en konkret vurdering kræver det.

Arbejdsgiveren skal sørge for vedligeholdelse og renholdelse af faldsikringsudstyret.Faldsikringsudstyret skal bruges straks ved arbejdets begyndelse, under hele arbejdet og i de arbejdsområder, hvor det er påkrævet.

Inden faldsikringsudstyret tages i brug, skal brugeren have modtaget instruktion i brug af udstyret og oplysning om faren ved ikke at bruge det. Brugeren skal desuden oplæres, og – hvis det er nødvendigt – trænes jævnligt i at bruge det.

Brugeren skal instrueres i plan for redning efter et fald, herunder redningsudstyr, da der hurtigt kan opstå skader på en hængende person.

 

Læs vejledningen om faldsikringen her

 

 Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv