Har du eller dine kolleger i en periode arbejdet mere end 48 timer om ugen?


Så er der nu måske ekstra penge at hente. Også selv om I allerede har fået overtidsbetaling.

En ny afgørelse fra EU-domstolen åbner nemlig mulighed for en særlig erstatning. Det sker, fordi EU forbyder arbejdsuger på over 48 timer i gennemsnit.

Der kan også være mulighed for at hente godtgørelse, selv om ansatte ikke har protesteret mod lange arbejdsuger. Dermed er afgørelsen en advarsel til arbejdsgiverne. Hvis de lader deres ansatte arbejde mere end 48 timer om ugen, så risikerer de senere at blive stillet over for krav om erstatning.

 

Den konkrete sag handler om en tysk brandmand. Han havde haft arbejdsuger på i gennemsnit 54 timer. Det fandt han sig i et par år, men blev så opmærksom på EU's grænse på de 48 timer. Den bad han arbejdsgiveren følge. Det førte til, at han blev forflyttet mod sin vilje.

Nu var en konflikt i gang. Brandmanden krævede erstatning for perioden med de lange arbejdsuger. Men ifølge tysk ret var han afskåret fra at få penge, fordi han ikke havde klaget over arbejdstiden.

EU-domstolen er overdommer, og de enkelte lande skal rette ind. Dommerne i Luxembourg slår fast, at 48 timers reglen gælder overalt, og brandmanden ikke kan klandres for ikke at have råbt op.

Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv