Hvem kan få efterløn?
 

Du kan gå på efterløn, hvis du opfylder en række betingelser:

  • du er medlem af en a-kasse
  • du har nået efterlønsalderen, som i dag er 60 år. Efterlønsalderen bliver gradvist forhøjet til 62 år fra 2019 til 2022
  • du skal som hovedregel have betalt efterlønsbidrag i 30 år og senest have startet betalingerne på din 30 års fødselsdag. Du kan opnå ret til efterløn efter nogle mildere krav, hvis du er født før 1. januar 1978
  • du har ret til dagpenge på det tidspunkt, hvor du går på efterløn. Det betyder, at du bl.a. skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du må ikke være syg eller ude af stand til at påtage dig et arbejde. Du skal også opfylde beskæftigelseskravet, dvs. have arbejdet 52 uger inden for de sidste tre år. Hvis du er ledig, når du går på efterløn, må din ret til dagpenge ikke være ophørt
  • du eller dit pensionsselskab el.lign. har indberettet værdien af dine pensioner til din a-kasse
  • du bor i Danmark, Færøerne, Grønland, i et andet EU-/EØS-land eller i Schweiz

 

 

Din ret til efterløn ophører ved udgangen af den måned, hvor du når folkepensionsalderen.

Hvis du ikke kan blive tilmeldt efterlønsordningen efter de almindelige regler, kan du i visse tilfælde melde dig til via fortrydelsesordningen.Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv