Forflyttet tjenestemand havde ret til afskedigelse med rådighedsløn 

(Højesterets dom)

 

Appellanten, Akademikernes Centralorganisation som mandatar for Dansk Magisterforening som mandatar for A har som for landsretten nedlagt påstand om, at indstævnte, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Søfartsstyrelsen, skal anerkende, at A har ret til afskedigelse med rådighedsløn og senere pension i henhold til tjenestemandslovens § 32 fra tidspunktet for nedlæggelsen af hans hidtidige stilling.

 

Læs udskrift af domstolens dombog her


Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv