Om vejen igennem retssystemet.

 

Vejen gennem retssystemet er ofte lang: Ca. et år ved byretten og op til to år, hvis sagen skal for landsretten. Sager for Højesteret varer yderligere et eller to år. Det er sjældent, sager ankes til Højesteret.
 

3F hjælper som hovedregel kun i sager, som kan afgøres i første instans ved en dansk domstol.


3F kan dog efter konkret vurdering føre sager, der ifølge en kontraktretlig forpligtelse skal behandles ved en dansk voldgiftsret


Relaterede sider:
Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv