Det Offentlige Beredskabs Landsforbund

 

DOBL er et fagforbund stiftet den 13/12 1969. DOBL har som formål at:

 • Varetage medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår
 • Føre fornøden statistik over medlemmernes løn- og ansættelsesmæssige vilkår
 • Søge samarbejde med beslægtede forbund, organisationer og myndigheder for derved at fremme standens økonomiske og faglige interesser,
 • Fremkomme med forslag til myndighederne vedrørende medlemmernes uddannelsesmæssige forhold, og derved mulighed for øget faglig uddannelse og viden
 • Medvirke til øget interesse for redningsberedskabet.

DOBL har en række samarbejdspartnere:

 • Landsforbundet har direkte forhandlingsret med Kommunernes Landsforening og Københavns Kommune.
 • DOBL er tilknyttet FTF-K,
 • DOBL's medlemmer kan tegne arbejsløshedsforsikring hos FTF-A,
 • DOBL indgår i KOS (Kommunale Organisationers Samarbejde),
 • DOBL indgår i forhandlingskartellet. Forhandlingskartellet er et samarbejde mellem 12 organisationer med samlet 6000 medlemmer,
 • DOBL har en aftale om dobbeltorganisering med KC (Kommunale Chefer),
 • DOBL har en aftale om dobbeltorganisering med KF (Konstruktørforeningen)

 Til forsiden af Brandfolkenes Organisation
Sitemap - oversigtskort
Udskriv